VERZEKERING

Alle aangesloten leden zijn verzekerd via de vjf - Ethias polis 45.138.404

Niet leden zijn ook verzekerd via de vjf - sportpromotionele activiteiten: Ethias polis 45.138.408 of vrijwilligers (niet leden) via Polis 45.138.582

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in clubverband eveneens automatisch en zonder bijkomende formaliteiten verzekerd voor de waarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" (polis nr. 45.154.582 voor niet-leden; polis 45.154.404 voor leden-vergunninghouders)

 Zie samenvatting van de polissen: klik HIER

AANGIFTE ONGEVAL:

  1. Druk dit ongevalaangifteformulier af, vul het in en stuur het naar het secretariaat van de club. Klik HIER
  2. Laat het geneeskundig attest invullen door je arts
  3. Stuur voorgaande 2 documenten samen met DIT formulier op naar Ethias (Ethias, Prins-Bisschopssingel 73,  3500 Hasselt)