KOSTPRIJS:

 --- omwille van Covid is er uitzonderlijk 20 euro korting in seizoen 2020-2021 (zie bedragen tussen haakjes) ----

Judoka's zwarte gordel (1e DAN en hoger): 80 (60) euro

Judoka's ouder dan 6 jaar (en geen zwarte gordel):

  1. Eerste kind: 155 euro (135)
  2. Tweede kind uit hetzelfde gezin: 130 euro (110)
  3. Derde en volgende kinderen: 105 euro (85)

Judoka's jonger dan 6 jaar:

  1. Eerste kind: 135 euro (115)
  2. Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin: 105 euro (85)

 OVERSCHRIJVEN OP: BE92 7350 5128 7423 (BIC: KREDBEBB) op naam van Judoclub Koksijde vzw - duidelijk vermelden "Lidgeld" + "Naam judoka".

VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP:

  1. Ongevallenverzekering via de VJF
  2. Vergunning voor het hele jaar
  3. Gratis Magazine van de Vlaamse Judofederatie
  4. Gratis deelname aan de geselecteerde tornooien (selectie door de hoofdtrainer)
  5. Fikse reductie bij de internationale stages die de club organiseert

INITIATIELESSEN

Iedereen die zin heeft (jong of oud) kan gratis 4 initiatielessen meevolgen. Kom je aanmelden bij één van de bestuursleden voor aanvang van de training. We registreren je dan en zo ben je verzekerd voor de eerste 4 lessen. Let op: dit is enkel mogelijk inden je de voorbije 2 jaar niet aangesloten bent geweest bij een judoclub.  

 

Opgelet: judoka's die komen trainen en niet aangesloten zijn via een club bij de vjf, staan onverzekerd op de mat!